نحوه دسترسی !

همکار محترم شما می توانید از طریق نام کاربری و رمز عبور تعریف شده خود ( در سیستم آزمون آنلاین ) به این سامانه دسترسی داشته باشید .